• Vitajte na našej webovej stránke
   • Aj touto formou sa Vám snažíme priblížiť našu materskú školu.
    • Priateľskí učitelia
    • Environmentálna výchova
    • Zdravý životný štýl
    • Šťastné deti
   • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
   • Gabriel García Márquez
   • Kontakty

    • Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Šúrovce
    • 033/ 5595204
    • Nová 169/96, 919 25 Šúrovce
     Slovakia
    • Mgr. Lenka Barteková
     tel. číslo : 033/5595258
     mobil: 0905758894
     email: zsmssurovce@gmail.com
    • Dušana Haršányová
     tel. číslo materská škola: 033/5595204
     email: mssurovce12@gmail.com
    • 36080608
    • 2021364136
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje